Governance cultuur scan - COSO

ACS en Aaim hebben de handen ineengeslagen om de governance cultuur binnen organisaties de aandacht te geven die het verdient. Een logische combinatie, want ACS is al jaren een specialist in Audit & Assurance, en Aaim is het onderzoeks- en ontwikkelingsbureau op het gebied van organisatiecultuur. Met behulp van de door ACS en Aaim ontwikkelde methode, zijn wij in staat de governance cultuur binnen uw organisatie in kaart te brengen op een efficiënte en betekenisvolle manier.

Als bestuurder, CEO of leidinggevende bent u constant bezig met het onderwerp governance. Binnen de organisatie is vaak van alles ingericht om zekerheid te verkrijgen dat de “zaken” beheerst verlopen. Denk maar aan gedragscodes, risicomanagementsystemen, audits, IT-security etc. Daarnaast beschikken veel organisaties over assurance-rapportages en In Control Statements, waarvoor binnen de processen uitvoerig wordt getest of deze beheerst verlopen.

ACS Audit Assurance Datakwaliteit AUP Invaren 3402 3000 SOC2 CIS Benchmark Informatiebeveiliging Governance cultuur

VERGEET DE CULTUUR NIET

Een belangrijk aspect van de governance binnen een organisatie wordt echter niet meegenomen; de cultuur. Waarom daar aandacht aan besteden? Allereerst zien we dat de governance cultuur een steeds belangrijker aandachtspunt wordt voor zowel DNB, de AFM als ook voor externe auditors. Maar nog veel belangrijker is dat het, vooral de governance cultuur is die borgt dat een organisatie beheerst haar dienstverlening uitvoert. De basale gedachte…

Je kunt nog zulke goed ingerichte tools, structuren, systemen en processen hebben, als mensen ze als niet werkzaam ervaren, of als men zich niet wil houden aan de formele en informele afspraken, dan kom je nooit tot een goed beheerste organisatie”.

Uiteraard wilt u weten wat het onderzoeken van uw governancecultuur u oplevert en welke varianten wij hebben ontwikkeld voor uw organisatie. Wij kijken samen met u altijd wat past en blijft het doen van goed onderzoek maatwerk, maar we geven hieronder wel alvast een bondig overzicht:

Verschillende varianten

Iedere organisatie heeft andere wensen. Daarom hebben wij een aantal varianten ontwikkeld voor onze dienstverlening op het gebied van onderzoek naar de governancecultuur binnen uw organisatie:

  • Quick scan: Een on-line vragenlijst voor de hele organisatie of een deel daarvan. Hiermee krijgt u snel een bondig inzicht in de governance cultuur en kunt u zelf met de resultaten aan de slag en deze aan klanten en opdrachtgevers voorleggen.
  • Full scan: De Quick scan wordt aangevuld met interviews, zodat u nog meer inzicht krijgt en betekenis kunt geven aan de uitkomsten. U krijgt hiermee inzicht in de gehele context waarbinnen de governance cultuur zich afspeelt. Tevens krijgt u een waardering dat u kunt overleggen aan klanten en opdrachtgevers.
  • Governance Improvement Plan: Naast het uitvoeren van het onderzoek, zetten wij onze kennis en ervaring in om samen met u te komen tot het doorvoeren van verbeteringen. Indien gewenst blijven wij langere tijd verbonden om de gewenste veranderingen ook daadwerkelijk te realiseren.

 

De meerwaarde

De uitkomsten van ons onderzoek zorgen voor:

  • Inzicht in de governance cultuur binnen uw organisatie, inclusief een analyse van waar het goed gaat en waar meer aandacht naar uit mag gaan.
  • Een waardering over de governance cultuur, dat u ook kunt presenteren aan uw klanten of opdrachtgevers. Deze waardering kan dienen als aanvulling op de verschillende assurance-rapportages die u al uitgeeft en toont dat u bereid bent transparanter te zijn dan andere partijen.
  • Bewustzijn bij uw medewerkers. De uitkomsten tonen per afdeling of business unit aan waar medewerkers vinden dat zij beheerst werken en waar zij graag verbeteringen zouden willen zien.
  • Indien gewenst komen wij ook met een plan voor het doorvoeren van (verdere) verbeteringen.
  • Wanneer u dit onderzoek periodiek uitvoert, dan is het mogelijk om de ontwikkeling van de governance cultuur te volgen door de jaren heen.