Toetsing datakwaliteit

In het Werkprogramma “Kader Datakwaliteit – Wet Toekomst Pensioenen” staat specifiek beschreven dat het pensioenfonds in fase 5 een toets moet laten uitvoeren door de externe IT-auditor. Deze werkzaamheden worden conform dit Werkprogramma ‘Specifiek overeengekomen werkzaamheden Datakwaliteit – Wet Toekomst Pensioenen’ van NOREA/DNB/NBA/Pensioenfederatie door onze ervaren auditors uitgevoerd.

In het werkprogramma zijn 52 stappen opgenomen die allen aansluiten bij de beschreven onderdelen van het Kader Datakwaliteit. Door de beroepsvereniging en toezichthouder is bewust gekozen om deze werkzaamheden te laten uitmonden in een rapport van feitelijke bevindingen. U kunt dan zelf beslissen in hoeverre aan de voorwaarden is voldaan om positief te beslissen over het invaren.

Wij verwachten dat de gemiddelde doorlooptijd van de werkzaamheden 6 tot 8 weken is, maar dit kan door (sub)optimale omstandigheden langer of korter duren. Wij vinden het daarbij te overwegen om de fase 5 toetsing ongeveer 2-3 maanden voor het beoogde moment van het indienen van uw plannen bij DNB te laten uitvoeren. Daarmee heeft u voldoende tijd om eventuele aanvullende werkzaamheden uit te (laten) voeren en, indien nodig, aanvullende toetsingen te (laten) verrichten. Terwijl u conform uw planning de stukken bij DNB kunt indienen.

Datakwaliteit Audit Overeengekomen werkzaamheden AUP

Aanvullende analyses

Naast de verplichte toetsing kunnen wij u ondersteunen met aanvullende analyses. Hierbij kunt u aangeven welke werkzaamheden voor u een aanvullende toegevoegde waarde hebben. Met onze data analyse tool voeren wij, bijvoorbeeld, de aanvullende analyses uit en verrijken daarmee de rapportage van feitelijke bevindingen. Wellicht vallen dan nog meer puzzelstukjes op hun plaats. U heeft dan meer gegevens tot uw beschikking om een adequate beslissing te nemen.

Datakwaliteit Audit Overeengekomen werkzaamheden AUP

Conversie ná invaren

Vanuit DNB wordt u geacht om na het invaren uw externe auditor een assurance-rapport te vragen over de juistheid en volledigheid van het invaren. Dat is de feitelijke conversie van het huidige naar het nieuwe systeem. Als ervaren auditors hebben wij vaak conversies beoordeeld en daarover gerapporteerd in een assurance-rapport op basis van Richtlijn 3000A. Wij noemen dit ook wel fase 7 van het programma om in te varen. In deze fase besteden wij aandacht aan:

  • – Gegevensmigratieplan
  • – Gegevensvalidatie en acceptatie
  • – Gegevenscompatibiliteit
  • – Gegevensbeveiliging
  • – Integriteit van de gegevens voor, tijdens en na de conversie
  • – Training en bewustwording
Ook hier heeft u mogelijkheden om aanvullende analyses te laten uitvoeren, die specifiek voor uw situatie zijn.
Datakwaliteit Audit Overeengekomen werkzaamheden AUP