Cybersecurity onderzoek

Penetratietests

Wilt u inzicht verwerven in de (technische) stand van zaken rondom uw beveiliging? Het gaat dan om de vraag hoe veilig u bent en welke specifieke tekortkomingen er bestaan. Dan is een penetratietest (ethical hacking) hiertoe een goed middel. Wij voeren deze tests uit in samenwerking met ethische hackers, die beschikken over een achtergrond van register IT Auditor (RE). Daarmee is naast deskundigheid ook onpartijdigheid geborgd.

Wij bieden de volgende diensten aan:

  • Red teaming en aanvalssimulatie;
  • Geavanceerde aanvalssimulatie en response.

Project Audit

Op basis van de diepe ervaring met projecten, projectmanagement en programmamanagement heeft ACS een eigen project audit methodologie ontwikkeld.

Privacy Audit

Privacy wordt steeds belangrijker in onze wereld; geen dag gaat voorbij dat het recht op privacy niet wordt genoemd. In Europa is specifiek daarvoor regelgeving ingevoerd, die in Nederland bekend is als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Elke onderneming moet daaraan voldoen. Met behulp van de ontwikkelde privacy scan kunnen wij u ondersteunen om in kaart te brengen waar uw sterke punten zitten en waar u mogelijk verbeteringen kunt aanbrengen. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om een de verplichtingen in Nederland te vergelijken met die in Amerika en daarop te toetsen indien nodig.