Recentelijk heeft De Nederlandsche Bank (DNB) de onderzoeksresultaten gepubliceerd naar de beheersing van het uitbestedingsrisico bij Verzekeraars en Pensioenfondsen. Uit dit onderzoek komen belangrijke bevindingen naar boven, waaronder:

  • Het interne beleid bij pensioenfondsen voldoet niet altijd aan de wettelijke eisen.
  • Bestuurders ontvangen niet op reguliere basis managementinformatie over uitbestedingen, daaronder begrepen onderuitbestedingen.
  • Evaluatie van dienstverleners schiet tekort in zowel de frequentie als kwaliteit.
  • Er is onvoldoende zekerheid over de kwaliteit van de uitbestede diensten.
  • Er is onvoldoende inzicht in de eigen concentratierisico’s van (onder)uitbesteding.

Als ACS Audit & Assurance zijn wij juist gespecialiseerd in deze onderwerpen en kunnen u daarmee ondersteunen.