Ervaringen met Assurance opdrachten

Het is alweer zo’n 15 jaar geleden dat gestart werd met de ontwikkeling van de Richtlijn 3402 voor gebruik door register IT Auditors en registeraccountants. Sinds de officiële invoering in 2011 is erg veel ervaring opgedaan met deze Richtlijn. René Ewals van ACS was betrokken bij de ontwikkeling van deze Richtlijn en heeft sinds die tijd veel ervaring opgedaan met de toepassing ervan.

Het doel van de 3402 is om zekerheid te geven over een object van onderzoek waarbij de inhoud van het rapport is gerelateerd aan relevantie voor de jaarrekeningcontrole door de externe accountant. De uitkomst van een 3402 is dat een assurance-rapport wordt geleverd door een serviceorganisatie aan een gebruikersorganisatie. De partijen genoemd in het overzicht hieronder leveren daar een belangrijke bijdrage aan.

Op verzoek van de beroepsorganisatie van de IT-Auditors in Nederland, NOREA, heeft René Ewals een artikel geschreven over de ervaringen die in de afgelopen 12 jaar zijn opgedaan met het toepassen van de Richtlijn 3402 in Nederland. In het artikel wordt ingegaan op diverse wat lastiger elementen uit de 3402 en hoe deze kunnen worden ingevuld.

Voor het volledige artikel verwijzen wij graag naar:

https://www.norea.nl/uploads/bfile/2f73635d-385e-484d-9881-ff2dabfc994d

Als ACS helpen wij u graag met de goede toepassing van de Richtlijn 3402. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met ACS Assurance via info@acs-assurance.nl