Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) goedgekeurd. Daarmee werd na meer dan 10 jaar breed maatschappelijk overleg de knoop doorgehakt om een nieuw pensioenstelsel in te voeren. Een belangrijk onderdeel is het invaren van de huidige pensioenen naar het nieuwe stelsel. Daarvoor heeft DNB vereist, dat een externe register IT-auditor een programma van overeengekomen werkzaamheden uitvoert. De IT-auditor moet daarover conform Richtlijn 4400 rapporteren aan het bestuur van een pensioenfonds. Dit moet worden uitgevoerd voordat het bestuur een beslissing neemt tot invaren.

Handvatten voor soepelere voorbereiding invaren

Inmiddels zijn wij bij ACS bezig met het uitvoeren van deze werkzaamheden voor verschillende pensioenfondsen. De werkzaamheden worden ook wel de ‘AUP – Datakwaliteit’ genoemd. Op basis van de eerste ervaringen hebben wij enkele suggesties die we graag met u delen:

  1. Begin op tijd met het in lijn brengen van uw Datakwaliteitsraamwerk. Veel fondsen hebben een bestaande versie die niet helemaal aansluit op de vereisten zoals opgenomen in het Kader van de Pensioenfederatie. De aanpassingen hoeven niet ingewikkeld te zijn, maar vergen wel de nodige doorlooptijd.
  2. Werk goed samen met uw uitvoerder en overleg tijdig over de planning. Bij de uitvoerder bestaat geen oneindige capaciteit, dus is het ook verstandig om enige flexibiliteit in de planning in te bouwen.
  3. Werk gestructureerd en hou er rekening mee, dat vooral de fases 2 en 3 niet lineair hoeven te worden uitgevoerd.
  4. Ga er vanuit dat er verrassingen zijn als de kwaliteit van de data wordt onderzocht. Het is van groot belang om ook in de planning hiermee rekening te houden. Anders komt de indiening van de aanvraag bij DNB onnodig in de knel. Dit kan consequenties hebben voor de mogelijkheid om feitelijk te gaan invaren op het moment dat u dat zelf graag wilt. En dat kan weer tot problemen leiden bij uw uitvoerder.

Bij ACS houden wij ook het grote plaatje in het oog als wij voor u werkzaamheden uitvoeren. Iedereen zet zich voor u in.

Mocht u nadere informatie willen ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via info@acs-assurance.nl of 0855001595.